bycjakplynacarzeka

19 tekstów – auto­rem jest byc­jak­ply­nacarze­ka.

Muszę iść da­lej do przo­du, bez Ciebie, nie oglądać się za siebie. I nie poz­wo­lić,by się pot­knąć na dźwięk Two­jego imienia. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 24 lipca 2016, 08:51

Wszystko mi jedno

Nie prosze Cie juz o nic. Ani o wy­bacze­nie, zro­zumienie, dru­ga szan­se, by czy­nami udo­wod­nic ile dla mnie znaczysz i,ze to co mo­wie to nie sa pus­te slo­wa. Nie prosze na­wet o [...] — czytaj całość

list • 22 lipca 2016, 01:11

Poranek bez ciepłych bułek

Zno­wu wsta­je no­wy dzień. Słońce bez­li­tośnie prze­bija się przez nieumy­te ok­no i fiole­tową ro­letę. Spraw­dzam budzik. Zno­wu 7. Zno­wu no­wy dzień. A to Słońce śmieje mi się w twarz. Daw­no z nim [...] — czytaj całość

dziennik • 20 lipca 2016, 09:57

* * *

Chciales wie­dziec jak wyg­la­daja mo­je no­ce i dni. To pos­luchaj.

Ja juz nie mam dni, a noc slu­zy te­mu,ze mys­le o To­bie mi­lion ra­zy czes­ciej i tes­knie co­raz moc­niej. To cho­re i [...] — czytaj całość

dziennik • 19 lipca 2016, 09:40

Od­chodzę, ale mam krew w oczach. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 18 lipca 2016, 23:50

* * *

Miales kiedys tak straszne wyrzu­ty su­mienia, ze nie spa­les po no­cach?
Bo wpus­ci­les ko­gos w swoj swiat, wie­rzac, ze jest in­nym czlo­wiekiem. Bo uwie­rzy­les,ze wreszcie spot­ka­les bra­kuja­cy puzzel w swo­jej uk­la­dan­ce. Bo [...] — czytaj całość

list • 14 lipca 2016, 01:30

Szymon

Mo­ze zab­lo­kowa­les kom­takt ze mna na smsy, mo­ze chcesz sie ode mnie i od mys­le­nia om­nie od­ciac jak ka­walek upier­dli­wej met­ki przy koszul­ce, moz­li­we,ze cza­sami jeszcze o mnie mys­lisz, moz­li­we,ze nie wiesz [...] — czytaj całość

list • 10 lipca 2016, 21:57

Dlaczego o Tobie chcę przestać myśleć? A coś mi nie pozwala...

Byłeś dla mnie nies­podzianką od lo­su, nagłą, szczęśliwą i bar­dzo pot­rzebną.
Przy To­bie zro­zumiałam, że mój świat może mieć kolory.
Po­kazałeś, że mam w swoim piórni­ku kred­ki i jak ich używać.
Zro­zumiałam, że [...] — czytaj całość

list
zebrał 1 fiszkę • 4 lipca 2016, 23:18

Trak­tu­jesz mnie jak ka­walek zim­nej pizzy.
Juz go nie zjesz. Od­grza­ny nie sma­kuje tak samo.


https://m.youtube.com/watch?v=IdneKLhsWOQ 

myśl • 17 maja 2016, 09:58

* * *

Kiedy jest mi­losc?

Wte­dy kiedy bra­kuje mi Ciebie w naj­pros­tszych mo­men­tach?

Wte­dy kiedy szyb­ko Ci wy­baczam i za­pomi­nam o co by­la klot­nia rano?

Wte­dy kiedy poz­na­jesz, ze pla­kalam?

Wte­dy, kiedy wiesz, ze mialam [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 3 fiszki • 12 maja 2016, 22:00
bycjakplynacarzeka

Szukam Siebie. Dzięki Tobie. Wskazałeś mi drogę jaką powinnam iść. Nie drogą strachu i ucieczki. Mimo że to silniejsze ode mnie.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

24 lipca 2016, 15:15bycjakplynacarzeka sko­men­to­wał tek­st Muszę iść da­lej do [...]

24 lipca 2016, 14:58Indygoo sko­men­to­wał tek­st Muszę iść da­lej do [...]

24 lipca 2016, 14:57bycjakplynacarzeka sko­men­to­wał tek­st Muszę iść da­lej do [...]

24 lipca 2016, 12:40Indygoo sko­men­to­wał tek­st Muszę iść da­lej do [...]

20 lipca 2016, 10:19Indygoo sko­men­to­wał tek­st Poranek bez ciepłych bułek

19 lipca 2016, 10:48Badylek sko­men­to­wał tek­st Chciales wie­dziec jak wyg­la­daja [...]

19 lipca 2016, 00:14wdech sko­men­to­wał tek­st Odchodzę, ale mam krew [...]

14 lipca 2016, 17:14bycjakplynacarzeka sko­men­to­wał tek­st Miales kiedys tak straszne [...]

14 lipca 2016, 12:53wdech sko­men­to­wał tek­st Miales kiedys tak straszne [...]

14 lipca 2016, 12:35bycjakplynacarzeka sko­men­to­wał tek­st Miales kiedys tak straszne [...]